Maskiner og utstyr

 

Komatsu PC 210-8

 

 

Komatsu PC 180-7

 

 

Komatsu PC 78 US

 

 

Kobelco SK 210 mark 4

Per H. Stokke 2011